NATURA PELET – KALİTELİ AHŞAP PELET

Yumuşak, iğne yapraklı ağaçların talaşları, yakacak olarak kullanılan odun peletlerinin üretiminde en çok tercih edilen hammaddedir. Bu açıdan bakıldığında, düşük kül oranı, yüksek kalorifik değeri ile Kızılçam ağacı öne çıkmaktadır. Akdeniz bölgesinde bulunan orman alanlarının çok önemli bir bölümü Kızılçam ormanlarından oluşmaktadır.

Biz de yerli ağaç türümüz olan Kızılçam ağacının talaşından peletlerimizi üretmekteyiz. Yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı ürettiğimiz peletler yüksek kalorifik değerli ve çok düşük kül oranına sahiptir. Analiz sonuçlarımızdan önemli noktaları aşağıda bulabilirsiniz.

Kalorifik Değer: 4500 Kcal
Kül Oranı: % 0,6
Sülfür Oranı: %0,02’den az
Nem Oranı: % 7-10    (Yakacak odunda %30-50)

Peletlerimiz hızar atölyelerinden toplanan talaşlarla üretilmektedir. Atık bir maddenin geri kazanımı, pelet kullanımının Türk ekonomisine yaptığı önemli katkılardan sadece birisidir. Yerli pelet üretimi, ithalata bağımlı yakacak pazarına yeni bir nefes getirmiştir. Çok verimli yanma sonucunda baca gazlarından oluşan hava kirliliği en alt seviyeye çekilmektedir. Bu ve bunun gibi bir çok yararı sebebiyle Avrupa Topluluğuna üye ülkelerde de pelet kullanımı hızla artmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BulgarianCroatianEnglishFrenchGermanGreekItalianRomanianRussianTurkish