PELET HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelet Yakıtı Nedir?
Odun peleti bir bio yakıt türüdür. Bio yakıt canlı organizmalardan oluşan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bio yakıtın en büyük avantajı dünyanın her yerinde üretilebiliyor olması ve düzgün kaynak yönetimi ile devamlılığın sağlanmış olmasıdır.

Odun ilkel çağlarda ateşin bulunmasından bu yana ısınma ve pişirme ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Odun doğal bir enerji kaynağı olarak kabul görür ve yanma sırasında çok düşük seviyede karbondioksit ortaya çıkarır. Bu miktar neredeyse fotosentez esnasında kullanılan miktara eşittir.

Pelet, odun parçalarından üretilen temiz ve doğal bir yakıttır ve verimliliği yüksek yenilenebilir enerji kaynağı olarak sınıflandırılmaktadır. Pelet yakıtı ağaç parçaları, odun ve orman atıklarının testere tozu haline gelene dek öğütülüp, sıkıştırılması ile elde edilir. Silindirik şekildeki bu yakıt asla kimyasal katkı içermez ve insan sağlığına ve çevreye hiçbir zararı yoktur.

Düşük nem oranı sayesinde pelet yakıtı 4500 KCal gibi oldukça yüksek bir enerji değerine sahiptir. Otomatikleştirilmiş ısıtma sistemlerinde kullanılmakta ve bu sayede doğal gaz gibi kontrollü yakılabilmektedir. Yanma sonrasında % 1 oranının altında kül çıkmaktadır. Bu oran kömürde % 20 seviyesine ulaşabilmektedir. Depolama kolaylığı pelet yakıtının bir diğer avantajıdır.

Çevreyi korumak ve pelet verimliliğini en üst seviyeye taşımak için Avrupa ülkeleri pelet niteliği ve üretimi için bazı standartlar belirlemiş ve bu şekilde nihai ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini düzenlemiştir. Nem içeriği, nihai ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini etkilediğinden dolayı, yakıtın termo enerjisel verimliliğini garanti altına almak ve üretimi belirli normlar çerçevesinde tutmak için standartlaştırılmıştır. EN Plus standartlarına uygun peletlerin kullanılması tavsiye edilir.

Pelet Yakıtı Nasıl Üretilir?
En yüksek kalitedeki pelet yakıtı için genellikle çam ağacının talaşı kullanılır. Hızar atölyelerinden toplanan talaşlar elekler vasıtasıyla yabancı unsurlardan ayrıştırılır. Çam talaşının içinde bulunan ve % 50’lere varan nem oranı endüstriyel işlemler çerçevesinde % 7-10 aralığına çekilir. Kurutulmuş olan çam talaşı 3 evreli bir sistemde, pelet pres makinesinde en optimal basılabilecek şekilde homojenize edilir.

Optimal koşullara getirilmiş olan çam talaşı yüksek ısı ve basınç altında 6-8 mm çapında silindirik şekillerde basılır. Yüksek ısı altında çam talaşı içinde doğal olarak mevcut olan “Lignin” maddesi aktive olur ve talaş taneciklerinin birbirine doğal yolla bağlanmasını sağlanır. Pelet pres makinesinden yüksek sıcaklıkta çıkan pelet ürünü özel bir cihazda soğutulduktan sonra paketlenme ünitesine sevk edilmektedir

Pelet Yakıtının Avantajları Nelerdir ?
 • Çevre dostudur.
 • Kül oranı azdır. (%1’den az)
 • Nem oranı düşüktür.  (%7-10)
 • Havayı kirletmez.
 • Verimliliği yüksektir.
 • Kalorifik değeri 4500Kcal/kg’dır.
 • Curuf oluşturmaz.
 • Yanma odasına zarar vermez.
 • Hava ihtiyacı kömürden daha azdır.
 • Kazan dairelerinde toz duman kirliliği yaratmaz.
 • Pelet yakma sistemlerinde kullanılan elektrik motorlarının güçlü olması gerekmediği için, elektrik tasarrufu sağlar.
 • Ticari pellet üretimi için ağaç kesilmesi gerekli değildir. Pelet için ormansal atık yeterlidir.
 • Orman alanlarında oluşan kolayca tutuşabilen kırık dalların toplanması sonucu, orman yangınları oluşmasını engeller.
 • %100 yerli kaynaklar kullanılır.
 • Sürdürülebilir bir kaynaktır.
 • Fosil kaynaklı yakıt talep ve ithalatını azaltır ve ülke ekonomisine katkı sağlar
 • Çevre ve insan sağlığı açısından zararları en alt düzeydedir. Kullanımı sonrasında atık miktarları çok az olur.
 • Diğer fosil yakıtların kullanımına nazaran çok daha az tehlikelidir.
 • Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon dostudur.
 • Karbonmonoksit salınımı çok düşüktür.
 • En temiz yakma sistemlerinden biri pelet sistemidir.
 • Nakliyesi kolaydır. Kullanılacak mekan içinde depolaması ve taşıması çok kolaydır.
 • Depolanması az yer gerektirir ve temizlik ihtiyacı doğurmaz.
BulgarianCroatianEnglishFrenchGermanGreekItalianRomanianRussianTurkish